Argo

Diensten

Omdat de kerncompetentie van Argo360 handel is in ICT apparatuur, betekent dat wij goed hebben nagedacht over de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt. Het gevolg is een dienstenpakket die als een schil om de handel heen zit om een aantal essenties te borgen die in het belang zijn van de klant, het milieu, de reputatie en Argo360.

Wat wil de klant?

  • dat zijn data niet op straat ligt.
  • dat zijn reputatie niet in het geding is
  • dat er maatschappelijk verantwoord wordt omgesprongen met (tenminste) dat deel waar hij direct of indirect bij betrokken is

Wat wil Argo360?

  • een tevreden ontzorgde klant
  • dat onze reputatie niet ter discussie staat
  • maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • onafhankelijk kunnen leveren

Het dienstenpakket dat zowel de wens van de klant als de wens van ARGO360 afdekt bestaat uit:

[1] Removing data
[2] Recycling
[3] Releasing
[4] Relocating, roll in/out