(Secure) IT Asset Disposition

(Secure) IT Asset Disposition: Het belang van een goed IT

Bescherming van data binnen een organisatie is van groot belang. Bij het beheer van IT-apparatuur moet er daarom zorgvuldig worden omgegaan met uitfasering van gegevensdragers. Tijdens het vervangen of vernietigen van apparatuur kun je ons (S)ITAD plan volgen. Het Secure IT Asset Disposition-plan zorgt ervoor dat je effectief via een stappenplan jouw data kunt veiligstellen tot aan de daadwerkelijke vernietiging van IT-apparatuur. Hierdoor voldoe je als organisatie beter aan de regels, bevorder je een optimale beveiliging, voorkom je afbreukrisico, zorg je voor toegevoegde waarde door naleving van het securityprotocol en draag je bij in de milieudoelstellingen van de organisatie. ARGO360 is hierin jouw partner en levert een optimale ITAD-service. 

Wat is IT Asset Disposal?

IT Asset Disposal (ITAD) wordt ingezet bij het verwerken van gebruikte IT-apparatuur. Via een nauwkeurig stappenplan verwijder je data op veilige wijze. Onze ISO 27001-certificering geeft aan dat het complete proces (van transport tot verwerking) geborgd is. Risico op reputatieschade wordt uitgesloten en data-integriteit wordt behouden. Zeker sinds de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het van belang zaken goed op orde te hebben.

Wanneer je verantwoordelijk bent voor het computerpark van het bedrijf, zul je geregeld vragen krijgen over wet- en regelgeving, boetes, de waarde van de computers en de gevolgen voor het milieu bij het afstand doen van IT-apparatuur. Daar dien je natuurlijk goed antwoord op te kunnen geven, zodat eventuele zorgen worden weggenomen.

Wanneer het IT Asset Disposal-plan volgen?

Een ITAD-plan is belangrijk voor iedereen die verantwoordelijk is voor ITAD-programma’s en voor IT-professionals die betrokken zijn bij het beheer van apparatuur. Ook heb je baat bij een goed ITAD-plan als je je bezighoudt met het budgetteren van IT-apparatuur, financiën, softwarelicenties, contractbeheer of strategische planning.

Een IT Asset Disposal-plan valt al lang niet meer onder zakelijke overheadkosten, maar is een waardevol onderdeel van winst en risicovermindering voor bedrijven die gegevensvernietiging en IT-beheer serieus nemen.

Het ITAD-plan uit laten voeren door ARGO360

Een goed uitgevoerd IT Asset Disposal-plan is voor iedere organisatie van groot belang. ARGO360 is in alle ITAD-onderdelen gecertificeerd en is je partner bij het opzetten en uitvoeren van dit plan. Stapsgewijs wordt het ITAD-plan secuur en efficiënt uitgevoerd en levert ARGO360 een optimale ITAD-service.

 

IT Asset Disposal in 6 stappen

  1. Inventarisatie IT-hardware

Allereerst maken we een inventarisatie van de huidige situatie. We bekijken welke processen zijn gevolgd in de tijd dat de IT-apparatuur is aangeschaft tot de vernietiging ervan.

  1. Veilig transport

Op veilige wijze transporteren wij de gebruikte IT-apparatuur naar het datacenter. En zorgen eveneens voor het verantwoord afvoeren.

  1. Datavernietiging

Wanneer de IT-apparatuur binnenkomt bij het datacentrum, wordt de data secuur verwijderd of vernietigd en de staat van de IT-hardware vastgesteld.

  1. Refurbishing

Als de IT-apparatuur nog in goede staat is, wordt het hergebruikt. ARGO360 beschikt over een wereldwijd netwerk van afnemers voor refurbished IT-apparatuur. Producten die we niet kunnen refurbishen, halen we uit elkaar, waarna de losse onderdelen alsnog worden hergebruikt.

  1. Rapportage

De hardwarevernietiging of recycling wordt veilig gedocumenteerd en gecertificeerd.

  1. Verkoop & restwaarde

Tot slot ontvang je de waarde van de IT-apparatuur. Wij zorgen ervoor dat de restwaarde van de IT-hardware maximaal is.

 

Meer informatie over een ITAD-plan?

Wil je meer weten over het uitvoeren van een ITAD-plan? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies over hoe wij de ITAD-service voor je uit handen kunnen nemen.