(S)ITAD

Als organisatie wil je de risico’s op reputatieschade uitsluiten door op een verantwoorde manier om te gaan met IT-apparatuur waarvan afscheid genomen moet worden. Een goed uitgevoerd (Secure) IT Asset Disposition-plan is hierbij noodzakelijk. Bij het opzetten en uitvoeren van dit plan is ARGO360 je partner.

Elke organisatie wil de risico’s op reputatieschade uitsluiten door op een verantwoorde manier om te gaan met de IT apparatuur waarvan afscheid genomen moet worden. Een goed uitgevoerd IT Asset Disposition plan is hierbij noodzakelijk. ARGO 360 is uw partner in het opzetten en uitvoeren van dit plan.

Ook een (S)ITAD-plan nodig
voor uw organisatie?